Författare Metsähalliltus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2015
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Lähde mystiselle aikamatkalle! Hossan Värikallio sijaitsee aivan Suomussalmen ja Kuusamon rajan tuntumassa, Hossan retkeilyalueen pohjoisosassa. Muinaisen vesireitin varrella oleva kalliotaide kertoo aikalaistensa elämästä ja ajasta, jolloin henget ja luonnonvoimat olivat läsnä kaikkialla. Kalliosta on tunnistettu yli 60 erilaista kuviota, jotka on maalattu kallioon veren ja punamullan seoksella. Kuvat liittyvät todennäköisimmin metsästykseen tai shamanismiin.