Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Hossan vapalupa-alue sijaitsee Kainuussa, Suomussalmen kunnan koillisosassa, Hossan kansallispuistossa. Hossa on kolmen vesireitin kohtauspaikka. Virtavesien lisäksi mäntykankaiden verhoamassa harjumaisemassa kimmeltää kymmeniä kirkasvetisiä järviä ja lampia. Kalastajille Hossan vesistöt tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja.

Ahven- ja siikakannat ovat Hossassa luontaisesti vahvat. Lisäksi saalisvarmuutta parannetaan taimenen, harjuksen ja kirjolohen istutuksilla. Hyvien ravinto-olosuhteiden ansiosta kalat menestyvät Hossan vesissä hyvin ja kasvavat isoiksi.

Kalapaikoille kulkee merkittyjä reittejä, ja lähistöltä löytyy useita nuotiopaikkoja ja laavuja sekä autio- ja vuokratupia. Hossan luontokeskuksesta voit saada tuoreimmat vinkit kalastukseen sekä hankkia alueen kartat, tarvittavat kalastusluvat ja vuokrata veneitä.