Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Huosilammen esteettömän polun varrella voit kalastaa tai ihailla kirkkaita luonnonvesiä esteettömiltä laitureilta, tutustua pitkospuilta suoluontoon ja nauttia Hossanrauhasta suurella laavulla ja tulentekopaikoilla.

Mera information

LandofNationalParks