Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Huuhkajan kierros on 6 km:n mittainen polku Tiilikanjokeen rajautuvalla Huuhkajan harjualueella Varpaisjärvellä. Polun alun maisemassa näkyy ihmisen kädenjälki metsien käsittelynä ja soranottona. Harjukasvillisuuden kuluminen poluilla on lisännyt eroosiota.