Författare Tuominiemi Rami
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 12 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tämän oppaan tavoitteena on selvittää viitoituksen ideologiaa, laventaa aihepiirin lähestymiskulmaa perinteisestä aina reitistö- ja viitoitussuunnittelun keskinäisen vuorovaikutuksen puolelle, ja sitä kautta tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja erilaisten tilanteiden ratkaisumalleja ennen kaikkea maastoreittien viitoituksen suunnitteluun. Tarkoitus ei ole tarjota lukijoille ehdotonta ”it’s my way or the highway” -asetelmaa, mutta – maantieltä tai muualtakaan käsin nähtäviä viitoitusmalleja mitenkään väheksymättä – pyrkimys on ollut luoda opas, joka poistaisi jatkossa tarpeen muiden käytäntöjen soveltamiseen.