Författare Luhta Vesa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 121 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 21
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-129-3
Upplagan har utgått