Författare Luhta Vesa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 187 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 951-97738-2-7 (painettu)
Sammandrag

Inarin Lapin luonto- ja lintukohdeoppaassa esitetellään runsaiden perustietojen ohella 67 Inarin, Utsjoen ja Sodankylän pohjoisosan luonto-, maisema- ja kulttuurikohdetta. Oppaassa on myös ainutlaatuinen Inarin Lapissa havaittujen lintujen luettelo.

Upplagan har utgått
Mera information

Toinen, ajanmukaisettu painos.

Saatavissa englanninkielisenä: Nature Guide to Inari Lapland and its birds.