Författare Nivasalo Pasi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 259
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-337-013-3 (pdf)
Sammandrag

Inarin kunnassa sijaitseva Inarin retkeilyalue on helposti saavutettavissa oleva retkikohde. Sen suosio on kasvanut Inari-Saariselkä-alueen matkailun kasvun myötä. Myös paikalliselle väestölle se on erittäin tärkeä virkistysalue ympäri vuoden. Alueen asiakaspalvelun ja opastuksen keskus on Ylä-Lapin luontokeskus Siida, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Inarin kirkonkylässä.

Retkeilyalueen pinta-ala on 121 820 ha ja alue on maastonmuodoltaan hyvin vaihteleva. Tärkeimmät vesistöt ovat erämaisuudestaan kuuluisa Inarijärvi sekä siihen laskeva Juutuanjoki. Alueella on myös tuntureita ja vaaroja, joista näkyvin on Inarin kirkonkylän lähistöllä sijaitseva Otsamotunturi. Tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat Karhunpesäkivi, Pielpajärven erämaakirkko, Ukonkivi sekä Juutuanjoella sijaitseva Jäniskosken riippusilta.

Inarin retkeilyalueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 26.6.2018-30.6.2019. Kyselyyn saatiin yhteensä 675 vastausta.

Vuonna 2019 Inarin retkeilyalueelle tehtiin yli 143 000 käyntiä. Eniten kävijöitä alueella vieraili heinä-, elo- ja syyskuussa. Kävijämäärät ovat kasvaneet myös talvikuukausina Inarin talvimatkailun kasvun myötä.

Kävijätutkimukseen vastanneiden keski-ikä oli 47 vuotta. Suurin kävijäryhmä oli 55-64-vuotiaat. Vastanneista 84 % oli suomalaisia. Prosenttiosuus jakautui siten, että vastaajista 67 % oli kotimaisia matkailijoita ja 17 % paikallisia asukkaita.

Vastanneiden pääasialliset aktiviteetit Inarin retkeilyalueella olivat kävely (52 %), luonnon tarkkailu (51 %) ja retkeily (50 %). Kalastusta ja luontovalokuvausta oli harrastanut 28 % kävijöistä. Veneilyä harrasti 19 % ja Inarijärven kasvava tunnettavuus myös melontakohteena näkyi 9 %:n osuutena.

Kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset olivat vuoden 2019 käyntimäärällä laskettuina noin 14,3 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset noin 129 henkilötyövuotta.

Inarin retkeilyalueen valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,26 (asteikko 1-5, jossa 1 = erittäin huono ja 5 = erittäin hyvä).

Mera information

Julkaisun liite 4 Kyselylomake ei ole saavutettava.