Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Mera information

Kartta korjattu 16.10.2018.