Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Landskapen i Isojärvi tar dig på en tidsresa långt i det förflutna. Stugorna som byggts i de miljoner år gamla ravindalarnas sänkor och de för hand utjämnade cykelvägarna vittnar om berättelser från de halvt sekel gamla skogshyggesmarker. Nu när rallarna är borta är parkens flitigaste skogsarbetare och kändaste invånare den hemlighetsfulla bävern. Man ser den nödvändigtvis inte men spåren kan inte att undvikas.