Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 10 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallitus osallistuu Itämerihaasteeseen viidellä linjauksella, jotka toteuttavat Metsähallituksen vastuullisuusohjelman eri teemoja. Toimenpiteisiin sisältyy niin konkreettisia kunnostustöitä kuin ohjeistusta ja valvontaa.

Viisi päälinjausta ovat valtion merenkäytön suunnittelun kehittäminen, Itämeren ravintokuorman vähentäminen, arvokkaiden luontokohteiden kunnostaminen, hankintojen ohjaaminen ilmastoystävällisiksi ja vastuullisen toiminnan kehittäminen yhdessä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Metsähallituksen tavoitteena on, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta hyödyllinen tuulivoima ja kotimainen kalankasvatus voidaan sijoittaa merialuesuunnittelun kautta Itämerelle niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia merelle.