Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 5 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Lodjaus on uudenlainen luontopolku, jossa ratkaistaan arvoituksia, testataan luontotietoutta, suunnistetaan ja mikä tärkeintä, tutustutaan uusiin hienoihin luontokohteisiin. Tarkoituksena on innostaa kaikkia retkeilijöitä tutustumaan kansallispuistoon ja sen luontoon.

Liesjärven kansallispuistoon on kätketty 6 lodjua ympäri puiston aluetta. Lodjut ovat kohteissa, joissa alueella kiertelevä hirvi vierailee ja pysähtyy ihastelemaan luonnon ihmeitä. Reippaita retkiä lodjaavan hirven seurassa!