Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 14 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Lodjaus on arvoitusten ratkaisua, luontotiedon testausta, suunnistusta ja uusien, hienojen paikkojen löytämistä. Lodjauksessa etsitään lodjuja eli maastoon kätkettyjä laatikoita johtolankojen avulla.

Nuuksiossa kyse on uudenlaisesta luontopolusta, lodjaus-rastistosta. Nuuksion kansallispuistoon on viety 10 käpymerkeillä varustettua pönttöä, joissa jokaisessa on leimasin ja vieraskirja. Lodjut ovat erilaisilla paikoilla kansallispuistossa, toiset sellaisissa mihin ei ehkä muuten tulisi mentyäkään. Nuuksion lodjuissa on myös kohteeseen liittyvää luontotietoa, tarinoita, historiaa ja elämystehtäviä. Lodjuihin sijoitetuissa leimoissa on kirjaimet, joista muodostuu Nuuksioon liittyvä sana, kun on kerännyt kaikki leimat.