Författare Metsähallitus Luontopalvelut
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 22 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Suunnitteletko tapahtumaa luonnonsuojelualueelle. Luonnossa ihminen rentoutuu, virkistyy ja jopa tervehtyy, joten miksipä ei. Lailla suojeltu luontokohde on hieno tapahtumapaikka, mutta se tuo joukon erityispiirteitä järjestelyihin. Tämä opas on avuksi tapahtumajärjestäjälle, joka
suunnittelee tapahtumaa luonnonsuojelualueelle.

Pääasia järjestämisessä on, että tapahtuma ei vahingoita tai häiritse luontoa eikä vaaranna alueen luontoarvoja. Luonnonsuojelualueella suojellaan luontotyyppejä, lajistoa, kallio- ja maaperää sekä vesiä. Metsähallitus hoitaa ja hallinnoi valtion luonnonsuojelualueita.

Milloin ja millaisia tapahtumia saa järjestää luonnonsuojelualueella? Asiaa tulkitaan tapauskohtaisesti luonnonsuojelulain ja suojelualueen rajoitusten näkökulmasta. Jos tapahtuma ei vaaranna alueen luontoarvoja, se yleensä saa luvan.

On olemassa myös yksityisille maille perustettuja suojelualueita. Niille on omat sääntönsä ja säädöksensä. Tämä opas koskee tapahtumien järjestämistä valtion luonnonsuojelualueilla. Tässä oppaassa ei käydä läpi kaikkia tapahtumajärjestämiseen liittyviä periaatteita, vaan lähinnä luonnonsuojelualueilla huomioitavia seikkoja.