Författare Korteniemi Ismo, Vuorinen Tupu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 17 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Enontekiön kirkonkylässä Hetassa, Jyppyrävaaran juurella, sijaitsee vanha peurahautajärjestelmä. Entisaikaisiin peuranpyyntimenetelmiin voi tutustua kahden kilometrin mittaisella luontopolulla.

Peurahautojen jäänteet ovat muinaismuistolain suojaamia. Koska peurahautoja peittävä kasvillisuus kuluu herkästi, kulkijan on pysyteltävä polulla. Reitti on merkitty hangasaidalla ja peurapatsaiden sorkanjäljillä.