Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal tunnistuskorttisarja
Språk
suomi
ISBN 952-446-073-4
Sammandrag

Tunnistuskortissa esitellään 30 kääväkäslajia. Niissä on mukana sekä yleisiä lajeja että vanhan metsän lajeja

Upplagan har utgått