Författare Metsähallitus, Veikkolan koulu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 45 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kaarniaispolku on suunniteltu Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden ja Veikkolan koulun yhteistyönä. Luontopolku on rakennettu osana Metsähallituksen Löydä Nuuksio -hanketta ja Nuuksion kansallispuiston yhdysreitistöä. Tämän opetusmateriaalin ovat laatineet Nuuksion kansallispuiston ympäristökasvatussuunnittelijat yhdessä Veikkolan koulun opettajien kanssa.

Kaarniaiset ovat pieniä hyönteisiä, jotka asustelevat kuolemassa olevalla tai kuolleella puulla. Suomessa on tavattu 13 kaarniaislajia, joista osa on uhanalaisia. Metsän pienimmät asukkaat jäävät usein huomiotta, vaikka niitä on lukumääräisesti valtavasti. Monilla lajeilla on upeita ominaisuuksia ja erikoistuneita elintapoja, joista emme juuri tiedä. Kaarniaispolku muistuttaa meitä tästä elämän kirjosta, jonka tarkasteluun tarvitaan notkeiden jalkojen ja innokkaan mielen lisäksi myös suurennuslasi.

Mera information

Tähän julkaisuun liittyvät Kaarniaispolun Opettajan opas sekä Tehtävät 1.-4.-luokille ja Kaarniaispolun kartta.