Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
русский
Sammandrag

Kalevalan kankaan ja Harakkasaaren kartta ja palvelut.

Karta och tjänster över Kalevalan kangas och Harakkasaari.

Map and services of Kalevalan kangas and Harakkasaari.

Карта и услуги.