Författare Tervonen Päivi, Härkönen Kerttu (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 352 s.
Språk
suomi
русский
ISBN 952-446-483-7 (painettu)
Sammandrag

Kirja esittelee Venäjän Karjalassa sijaitsevan Kalevalan kansallispuiston luotoa ja puiston alueella ja ympäristössä elävää karjalaista kulttuuria. Suomen puolella sijaitsevista luonnonsuojelualueista koostuva Kalevalapuisto on vielä aluekokonaisuutena perustamatta, mutta toimii Kalevalan kansallispuiston parina yhteistyössä. Kirjassa esitellään myös sen luontoa, kerrotaan vienankarjalaisesta perinteestä Suomessa sekä Kainuun elämänmenosta, perinteistä ja historiasta. 

Kirja on syntynyt vuonna 2003 alkaneen Kalevalapuistot-projektin tuloksena. Luontokuvat: Hannu Huttu, Petri Karttimo, Pertti Härkönen ja Aleksandr Krylov. Kirja on kaksikielinen, kaikki teksti on myös venäjäksi. 

Upplagan har utgått
Mera information

Kirjassa esitellään mm. nämä alueet: Martinselkonen, Murhisalo ja Hossa.