Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

The Kanavuori trail is a diverse travel destination right next to the town of Vaajakoski, which can be accessed easily by taking a local bus or biking from Jyväskylä. The trail takes you to nearly 200 metres on Kanavuori hill, which offers magnificent views of Lake Päijänne and Lake Leppävesi.

Esite on tuotettu #Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle -hankkeessa. Luonto löytyy läheltä – Keski-Suomesta.

Elektronisk publicering