Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kanjonin kurkkaus -päiväreitillä kulkijaa sykähdyttävät villisti virtaavan Oulankajoen kovertama syvä kanjoni ja vaihteleva metsämaisema.

Mera information

LandofNationalParks