Författare Peura Pekka, Inkinen Matti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 48 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 7
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-8173-2 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 5 €