Författare Torppa Kaisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 54 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 219
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-158-8 (pdf)
Sammandrag

Karhunkierroksen luontokeskus on Metsähallituksen luontopalveluiden asiakaspalvelupiste Oulangan kansallispuiston kupeessa Sallan Hautajärvellä. Luontokeskuksen aikaisempi nimi oli Hautajärven luontotalo. Luontokeskuksessa on suoluontoa esittelevä pysyvä näyttely sekä vaihtuvia näyttelyitä, auditorio, pieni myymälä ja kahvio.

Tutkimus on toinen Karhunkierroksen luontokeskuksessa toteutettu asiakastutkimus. Se toteutettiin Metsähallituksen vakioidulla menetelmällä. Aineisto kerättiin 1.5.2013-31.10.2013.

Tulosten perusteella pieni enemmistö asiakkaista on naisia ja iältään keskimäärin hieman yli 50-vuotiaita. Valtaosa kävijöistä tulee Sallasta, Oulusta ja Helsingistä. Ulkomaalaisia oli vastaajista 5 prosenttia. Suurin osa asiakkaista saapuu luontokeskukseen omalla autolla, omien perheen jäsenten seurassa tai pienissä ryhmissä. Lähes kaikki asiakkaat käyvät luontokeskuksessa vierailun yhteydessä myös muualla, kuten Sallassa, Kuusamossa, Rukalla, Karhunkierroksella tai Oulangan kansallispuistossa. Vain viidelle prosentille asiakkaista Karhunkierroksen luontokeskus on matkan pääkohde. Asiakkaat tulevat alueelle pääasiassa retkeilemään ja tutustumaan luontoon. Vilkkainta luontokeskuksessa on heinäkuusta syyskuuhun.

Luontokeskuksen asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä luontokeskuksen henkilökohtaiseen asiakasneuvontaan, WC:hen, matkailuneuvontaan sekä kahvila- ja ravintolapalveluihin. Myös melkein kaikki muut luontokeskuksen palvelut ja niissä onnistuminen arvioitiin keskimäärin erittäin hyviksi. Karhunkierroksen luontokeskuksen valtakunnallisesti vertailukelpoinen asiakastyytyväisyysindeksi on 4,40 (asteikko 1-5), joka on hieman parempi kuin viime tutkimuksessa.

Karhunkierroksen luontokeskuksesta jäivät asiakkaiden mieleen pääasiassa näyttelyt, hyvä asiakaspalvelu, tilojen siisteys ja miellyttävyys sekä kahvila ja sen tarjonta. Eniten kehitysehdotuksia annettiin näyttelyistä ja myyntituotteista.

Tutkimus täydentää ja päivittää aiempien asiakastutkimusten tuloksia ja mahdollistaa vuosien varrella tapahtuneiden muutosten sekä viestinnän ja markkinoinnin vaikutusten arvioinnin. Tutkimustuloksia käytetään luontokeskuksen palveluiden ja viestinnän parantamiseen.