Författare Sihvo Juha, Loikkanen Teppo, Kajala Liisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 1:150 000
Språk
english
sámegiella
suomi
Sammandrag

Käsivarren erämaa-alueen kasvillisuuskartta. Rakenteet, tiet, kulku-urat. Liitteenä mustavalkoinen saamenkielinen nimistökartta sekä sana-avain paikannimistöstä saame-suomi.

Upplagan har utgått