Författare Aikio Riitta, Korhonen Pirjo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
ISSN-L 0785-5311
Sammandrag

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kolmen tela-alustaisen kaivukoneen työjälkeä ja ajanmenekkiä maanmuokkauksessa. Muokkausmenetelminä käytettiin laikutusta ja vaotusmätästystä. Kaivukoneilla laikutettiin 333 ha ja vaotusmätästettiin 38 ha metsämaata.

Tillgänglig i tryckt format