Författare Toivonen Ida
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 20 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa kansallispuistojen kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.5-30.8.2020. Vastauksia kertyi yhteensä 269 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuisto on osa Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark -verkostoa.