Författare Holopainen Jorma, Rautiainen Pirjo, Kemppainen Timo, Olli Arvo, Itkonen Pertti, Paalamo Päivi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-261-3
Upplagan har utgått