Författare Savukoski Vesa, Rautiainen Pirjo, Pouta Tapio, Kemppainen Timo, Kinnunen Ossi, Kantia Jari, Paalamo Päivi, Ylisirniö Kalle
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 59 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-189-7
Sammandrag

Keminniemi on yhtenäinen yksityismaiden ympäröimä 66 971 hehtaarin valtionmaa-alue Kemijoen ja Tenniöjoen muodostaman mutkan kaakkoispuolella. Suunnitelma-alue sijaitsee kolmen kunnan rajamailla – Savukoskella, Pelkosenniemellä ja Sallassa. Aluseen kuuluvat idässä Joututenaavan–Kaita-aavan ja lännessä Kätkäaavan–Serrijoen soidensuojelualue.

Metsätaloutta on alueella harjoitettu vuosisadan alustan lähtien. Laajemmat hakkuut Metsähallitus aloitti omana hankintana 1940-luvun lopussa. Veitsiluoto Oy ja Kemi Oy aloittivat hakkuut pystykaupalla 1940–1960-luvuilla. Ikärakenne on muuttunut hakkuiden myötä, nuorten alle 60-vuotiaiden metsien ja taimikoiden osuus talousmetsien metsämaasta on lähes puolet. Puustoltaan talousmetsät ovat mäntyvaltaisia. Suojelualueen metsät ovat pääosiltaan kuusivaltaisia.

Ekologiset kohteet on valittu paikkatiedon, ilmakuvien, paikallistuntemuksen ja yleisöpalautteen, sekä muun saatavilla olevan tiedon pohjalta. Kohteet on maastossa tarkastettu.

Suunnitelman avulla pyritään säilyttämään mahdollisimman monipuolisesti alueelle luontaisia piirteitä. Alueella on kaksi poropalkista, Sallan ja Hirvasniemen paliskunnat. Porotalouden tarpeet ja tärkeiden alueiden käsittelyt pyritään sovittamaan yhteen metsienkäytön suunnittelussa osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Upplagan har utgått