Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1991
Sidantal 46 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallitus SU 4 115
ISSN-L 0783-2133
Sammandrag

Ruunkosuunnitelma koskee Utsjoen kunnassa sijaitsevaa Kevon luonnonpuistoa, joka on perustettu vuonna 1056 annetulla lailla (634/56) ja laajennettu vuonna 1981 annetulla lailla (674/81). Puiston pinta-ala on 69 957,8 hehtaaria ja vesiala 1 212,7 hehtaaria. Kevon luonnonpuisto on Metsähallituksen hallinnassa.

Runkosuunnitelma ei vaikuta siihen, mitä saamelaisväestön oikeuksista mahdollisesti säädetään.