Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2017
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kivijärvi sijaitsee Ristijärven ja Kuhmon rajamailla, Vuosangan ampuma-alueen länsipuolella. Reitti toimii ns. saapasreittinä. Huonokuntoiset pitkokset on poistettu kokonaan eikä reittiä enää ylläpidetä. Sillat ovat kuitenkin vielä paikoillaan. Kivijärven eteläpäässä oleva Kivijärven autiotupa sekä pohjoisrannan laavu ja itärannan puolikota ovat edelleen käytettävissä.

Elektronisk publicering