Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kysymyksiä ja tehtävä, joissa pohditaan, mitä jokamiehenoikeuksiin kuuluu ja miten retkeillä ympäristöä säästäen.