Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 21 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kysymyksiä ja tunnistustehtäviä, joiden avulla tutustutaan Urho Kekkosen kansallispuiston monipuoliseen luontoon mielenkiintoisine kasvi-, sieni- ja eläinasukkaineen.