Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tehtävissä opitaan tunnistamaan eläinten jälkiä sekä tutustutaan muutamaan Lapille tyypilliseen lintulajiin. Ristikkotehtävä tutustuttaa lintuihin ja niiden elintapoihin.