Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Koitajoen Natura-alueen arvokkaimman osan muodostaa vuonna 1982 perustettu Koivusuon luonnonpuisto metsineen ja soineen. Ristisuon ja Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualueet perustettiin 1985 ja 1988. Lisäksi alueella on 1990-luvulla vanhojen metsien suojeluohjelmaan liitettyjä alueita.