Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 p.
Språk
english
Andra språkversioner
Sammandrag

Map of the Ukko-Koli Winter Trail, 400 m each way.