Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

På Kolis skogklädda berg möts en varierande och mångsidig natur och kultur samt en unik geologi. Landskapet skiftar snabbt från karga klippor till blomstrande ängar och från kulturmiljöer till ödemarkslandskap. Den omväxlande topografin i Koli erbjuder livsmiljöer för åtskilliga arter. För friluftsfolk finns det ett stort antal vandringsleder och krävande terräng i Koli.

Elektronisk publicering
Mera information

Pdf-esite.