Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kolinuuron kierros vie sinut muinaiseen seikkailuun läpi Kolin geologisen historian.