Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kylän polku -talvireitin (3,3 km / suunta) kartta.