Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Ukko-Kolin talvireitin (400 m / suunta) kartta.