Författare Koskeli-Ratamaa Anni
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 71 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 216
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-147-2 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 1991 perustettu Kolin kansallispuisto sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Pielisen länsipuolella, Lieksan, Kontiolahden ja Joensuun kuntien alueella. Kolin kansallispuiston pinta-ala on noin 30 km2 ja vuosittain siellä vierailee noin 140 000 kävijää.

Kolin kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 1.1.-14.9.2014 kuudessa eri haastattelupisteessä. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakennetta ja käyntien alueellista ja ajallista jakautumista sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia.

Kävijätutkimuksessa saatiin 793 vastausta, joista suurin osa kerättiin kesäkuukausien aikana, jolloin kävijöitäkin on eniten. Suurin osa kävijöistä, 64 %, oli kotimaisia matkailijoita; paikallisia asukkaita oli 20 % ja ulkomaisia matkailijoita 15 %. Eniten kävijöitä saapui Joensuusta (16 %) ja Helsingistä (11 %). Kävijöistä 62 % oli päiväkävijöitä ja 38 % yöpyi puistossa. Suosituimmat käyntikohteet olivat Kolin huiput, Kolin luontokeskus Ukko ja Kolin satama. Valtaosa käynneistä sijoittui siis kansallispuiston pohjoisosiin. Päiväkävijät viipyivät puistossa keskimäärin noin neljä tuntia, yöpyjät reilut kaksi vuorokautta. Useimmiten puistoon saavuttiin pienissä 2-5 hengen ryhmissä, jotka koostuivat oman perheen jäsenistä.

Tärkeimpiä syitä saapua Kolin kansallispuistoon olivat maisemat, luonnon kokeminen, rentoutuminen ja yhdessäolo oman seurueen kanssa. Suosituimmat harrastukset kansallispuistossa olivat luonnosta nauttiminen, maiseman katselu ja kävely. Kävijät kokivat käyntinsä Kolin kansallispuistossa vaikuttavan positiivisesti terveyteensä.

Kävijöiden odotukset täyttyivät kansallispuistokäynnillä hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin keskimäärin melko tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti polttopuuhuolto ja Kolin luontokeskus Ukon palvelut. Eniten kehitettävää olisi jätehuollon toteutuksessa ja ohjauksessa sekä telttailualueiden kunnossapidossa.

Edellinen kävijätutkimus Kolin kansallispuistossa tehtiin vuonna 2009. Sen jälkeen alueen reitistöä ja palveluvarustusta on lisätty ja parannettu, ja vuotuinen käyntimäärä on kasvanut ennätyslukemiin. Yritystoiminnan kehityttyä Kolin kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset ovat kasvaneet 14,3 miljoonaan euroon ja 143 henkilötyövuoteen.