Författare Naumanen Satu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 19 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa luontokohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Kolin kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 15.2.-15.9.2019, ja vastauksia kertyi yhteensä 750 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.