Författare Yläsaari Sini
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 70 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 171
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-968-5 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 1990 perustettu Koloveden kansallispuisto sijaitsee Enonkosken ja Heinäveden kuntien ja Savonlinnan kaupungin alueella Etelä-Savossa. Kansallispuiston pinta-ala on 47 km2. Kolovedellä vieraili vuonna 2011 noin 8 000 kävijää.

Koloveden kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 10.6.–11.9.2011. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakenne ja käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia. Tulokset palvelevat kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelua.

Tärkeimpiä syitä saapua Koloveden kansallispuistoon olivat luonnon kokeminen, maisemat, poissaolo melusta ja saasteista sekä henkinen hyvinvointi. Suosituimmat harrastukset kansallispuistossa olivat melonta, luonnon tarkkailu, uinti, retkeily, telttailu ja saimaannorpan havainnointi. Kävijöistä 85 % yöpyi alueella. Vastanneista oli ulkomaalaisia 29 %, kotimaisia matkailijoita 61 % ja paikallisia 10 %.

Suosituimmat käyntikohteet olivat Ukonvuori ja Ukonlahti. Neljännes kävijöistä poikkesi myös kansallispuiston luontopoluille patikoimaan. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin viisi tuntia, yöpyjät noin neljä vuorokautta. Suurin kävijäryhmä oli 25–34-vuotiaat. Useimmiten puistoon saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä ja yli 10-vuotiaista lapsista.

Kävijöiden odotukset täyttyivät kansallispuistokäynnillä hyvin. Parhaiten odotuksia vastasi luonnonympäristö. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti huolletut tulipaikat, polttopuuhuolto, pysäköintipaikat ja yleisökäymälät. Telttailupaikkojen määrään ja laatuun oltiin kohtuullisen tyytyväisiä, mutta eniten kehitettävää kävijät kokivat olevan telttailupaikkojen, polkureitistön, jätehuollon ohjauksen ja toteutuksen sekä yrittäjien tuottamien palveluiden määrässä. Kokonaisuudessaan palveluiden määrään ja laatuun oltiin varsin tyytyväisiä.

Edellinen kävijätutkimus tehtiin Koloveden kansallispuistossa vuonna 2004. Sen jälkeen alueen palveluvarustusta on lisätty ja parannettu. Käyntimäärä on edellisen kävijätutkimuksen jälkeen lisääntynyt vähitellen noin 6 000 käynnistä 8 000 käyntiin vuodessa.

Alueella yöpyjät arvioivat kuluttaneensa 94 euroa ja päiväkävijät 16 euroa käyntikertaa kohti. Keskimäärin eniten rahaa käytetään mm. varustevuokriin sekä kalastus- ja metsästyslupiin. Kokonaisuudessaan Koloveden kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset ovat noin 740 000 euroa ja työllisyysvaikutus 9 henkilötyövuotta.