Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 52 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 5
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-7742-52 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

2. painos 1994