Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Päiväreitin kartta Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualueella. Konttainen on paljaskallioinen korkea vaara Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualueella.

Map of day trail in Valtavaara-Pyhävaara Nature Reserve.