Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Sademäärä ja pakkaset vaikuttavat jääputouksien määrään ja muotoon. Kaikki jääputoukset eivät ole kiipeilyyn sopivia joka vuosi.

Precipitation and sub-zero temperatures determine the number and shape of the frozen waterfalls; not all of them are suitable for climbing every year.