Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 7 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Leivonmäen kansallispuiston pohjoisosassa sijaitseva Koskikaran kierros on 3,5 km:n pituinen luontopolku. Reitti seurailee Rutajoen rantoja ja on merkitty maastoon keltaisin maalimerkein. Luontopolun taulut (7 kpl) esittelevät Rutajoen mielenkiintoista historiaa ja eläimistöä.

Koskikaran kierros -circle trail is a 3,5 km long nature trail in the northern part of the Leivonmäki national park. The trail follows the bank of Rutajoki river and is marked with yellow paint. The information boards along the trail describe the interesting history and fauna of Rutajoki river.