Författare Halla Tuulikki
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 87 s.
Språk
suomi
ISBN 952-446-356-3 (painettu)
Sammandrag

Koveron kruununmetsätorppa on Seitsemisen kansallispuistossa sijaitseva arvokas rakennus- ja perinnemaisemakokonaisuus. Torppa on perustettu 1859 ja ollut asuttuna aina 1960-luvun lopulle saakka, jolloin se siirtyi valtiolle. Kansallispuiston perustamisen myötä 1982 Koveroa ryhdyttiin entisöimään 1930-luvun hevosmaatalouden asuun. Nykyisin Kovero toimii kesäaikaan perinnetilana ja puiston nähtävyyskohteena.

Koveron menneisyys on suomalaisen torppariperheen tarina. Laajasta arkisto- ja haastattelumateriaalista koottu Kovero-kirja kertoo torpan perustamisesta, rakennuksista, perinnekasvillisuudesta, asukkaista ja jokapäiväisestä elämästä. Tekstiä elävöittävät vanhat kartat, kauppakirjat ja valokuvat. Sananselityksiin on talletettu mm. seudulla käytettyjen vanhojen murresanojen merkityksiä.

Upplagan har utgått
Mera information

Kirjaa voi tiedustella lainaan kirjastoista.