Författare Keto-Tokoi Petri, Korhonen Ilkka, Paavonen Ahti, Seppänen Jussi, Vesterinen Pekka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 49 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 04
ISSN-L 1239-1670
ISBN 951-53-0822-4
Upplagan har utgått