Författare Heikkuri Pertti, Stolt Elina, Seipäjärvi Mauri
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 38 s. + liitekartat
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-287-7
Sammandrag

Metsähallitukselle on annettu tavoitteeksi tehdä alue-ekologiset suunnitelmat kaikille valtionmaillevuoden 2000 loppuun mennessä. Suunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen alueen ekologiset,sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet. Tämä suunnitelma on laadittu vain metsätalousalueille. Suunnitelmantarkoituksena on ohjata metsätaloutta siten, että em. tavoitteet tulevat riittävästi huomioiduksi. Inarinhavumetsävyöhykkeelle on laadittu perusselvitys (Luhta 1999), joka on pohjana Ylä-Lapin alue-ekologisille suunnitelmille.

Suunnittelualue sijaitsee Inarin ja Sodankylän kunnissa ja se kuuluu pohjoisboreaaliseenhavumetsävyöhykkeeseen ja sen mantereiseen Metsä-Lapin alueeseen. Alueen tarkempi kuvaus on tehtyjulkaisussa Inarin havumetsävyöhyke -luonnonolot ja käyttö (Luhta 1999).

Suunnitelma-alueen pinta-ala on 73 395 ha josta metsämaata on 57 918 ha. Metsämaan pinta-alasta 92 %on talousmetsiä ja 8 % erikoismetsiä. Puuta alueella on hieman yli 2 milj. m³.

Kuutuan alueella taimikoiden ja nuorten metsien osuus pinta-alasta on suuri ja vanhojen metsien osuus onpieni. Tämä johtuu siitä, että Kuutuan alueella sijaitsevat Ylä-Lapin luonnonhoitoalueen vanhimmat jalaajimmat hakkuualueet. Tulevien 20 vuoden aikana lisääntyvät taimikonhoidot ja kasvatushakkuut tulevatolemaan haaste metsätalouden harjoittamiselle. Lisääntyvät kasvatushakkuut kaksinkertaistavat alueenhakkuusuunnitteen nykytasosta hakkuukaudelle 2010Œ2020.

Kuutuan alue sijoittuu Ivalon ja Lapin paliskuntien alueille ja alue on Ivalon paliskunnan tärkeäätalvilaidunaluetta.

Suunnittelun vaikutuksia arvioitaessa alue-ekologisen suunnittelun hakkuusuunnitetta pienentävä vaikutusKuutuan suunnittelualueella on 26 %.

Upplagan har utgått