Författare Härkönen Esa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 3 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Savukosken metsätiimin toimihenkilöt rajasivat metsikkökuvioiden rajat ja tiet suoraan Spot-satelliittikuvan 1:20 000 mittakaavaiselle paperitulosteelle. Kuvioiden rajaukset onnistuivat satelliittikuvatulosteille kohtuullisen tarkasti. Maastotuntemus helpotti kuvion rajan määrittämistä heikosti erottuvissa paikoissa. Kuvioiden keskikoko oli 10,1 ha. Teiden sijainnit onnistuttiin määrittämään erittäin hyvin. Satellittikuvatulosteelle tehdyt rajaukset erosivat lievästi GPS:llä mitatuista rajauksista.

Satelliittikuvatuloste voi korvata ilmakuvan silloin, kun ilmakuvan tarkkuutta ei tarvita tai se ei ole käytettävissä. Satelliittikuvatulostetta käyttäen tiedot saadaan samalla karttakoordinaatistoon ja esimerkiksi Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään Patiin. Uuden sukupolven satelliitit tuottavat lähivuosina kuvia, joiden erotuskyky on 5,8-0,8 metriä.

Tillgänglig i tryckt format